MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Güller dağıttık

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Bahçelievler Mahallesi İmam Birgivi Camii’nde etkinlik düzenlendi. Altıeylül İlçe Müftülüğü ve Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kuran-ı Kerim tilavedi, ilahiler okundu ve dualarla program sona erdi. Yatsı namazı çıkışında Başkan Zekai Kafaoğlu programa katılan ve camiden çıkan vatandaşlara Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla gül ve lokum dağıttı. Vatandaşlara ayrıca lokma tatlısı da ikram edildi.

Başkan Kafaoğlu “Muhammed’siz bir sevginin ne önemi vardır, ne de kıymeti. Böyle bir sevgiden bir şey de oluşmaz. Millet olarak bizim sevgi merkezli bir peygamber tasavvurumuz vardır. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle belediye olarak bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Bunların birisini de İmam Birgivi Camiinde tamamladık. Vatandaşlarımızın katılımı ile güzel ve duygu dolu bir gece yaşadık” dedi.

Altıeylül İlçesinde bulunan tüm camilerde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla vatandaşlara gül ve lokum ikramı yapıldı.

HAZRETİ PEYGAMBER VE GÜL

            Müslüman Türk milletinin kültür, sanat ve estetik dünyasını yansıtmada bir hayli önemli olduğuna inandığımız iki nâdide değer; 'Hz. Peygamber' ve 'gül'dür.

            Gülün Türk kültürü ve edebiyatındaki bir başka yaygın sembolik karşılığı, hiç şüphesiz, Hz. Muham-med'dir. Edebiyatımızda çeşitli vasıflarından dolayı 'can', 'canan', 'yâr', 'sevgili', 'Leylâ'; 'sultan', 'padişah', 'şah' .......... 'inci'; 'tabip', 'âb-ı hayat', kardelen' gibi pek çok edebî sembolle karşılanan Hz. Peygamber, bunlardan daha çok gül sembolüyle karşılanır. 
            'Gül-i Muhammedî' veya 'Verd-i Muhammedî' olarak bilinen hilyeler bir yana, 'gül suyu'nun 'gülâbdan'lar-dan etrafa yayılan 'gül kokusu' atmosferi içinde kutlanan mevlit törenlerindeki 'gül lokumu' ve 'gül şerbeti' ikramı, bunun somut ve meşhur örneklerinin başında yer alır. Bu sebeple Hüseyin K. Ece Hz. Peygamber'e 'sembolü gül olan sevgili!' diye hitap eder. 
            Kısacası Türk-İslâm tarihinde başlı başına bir 'Gül Medeniyeti'nden bahsetmek mümkündür. Ümmî Sinan'ın aşağıdaki dörtlükleri, söz konusu gül medeniyetini çok yakından idrak etmenin güzel ifadesini içerir: Gül alırlar, gül satarlar/Gülden terazi tutarlar/Gülü gül ile tartarlar/Çarşı pazarı güldür gül (Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ)