MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ


Balıkesir İli Altıeylül İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler D1. madde kapsamında Altıeylül sınırları içerisinde parsel genişlik ve parsel derinliklerinin uymadığı adalarda yeniden ada içi parsel

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler D1. madde kapsamında Altıeylül sınırları iç;erisinde parsel genişlik ve parsel derinliklerinin uymadığı adalarda yeniden ada içi parsel ve yapı düzenlemesi Belediye Encümeninin 19.10.2017 tarih ve 914 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan ada ve parsellerin listesi alttadır. Söz konusu ada ve parsellere ait kararların bir ay süreyle (30 gün) Belediyemiz İlan Tahtasına asılmak sureti ile ilanı, olası itirazların Altıeylül Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.GERİ GİT