İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ebru BAĞCIOĞLU

Ebru BAĞCIOĞLU


Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi’nde doğdu. İlköğrenimi Diyarbakır’da, ortaöğrenimini Ankara’da, lise eğitimini Girne/K.K.T.C.’de tamamladı. Yükseköğrenimini Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi-İ.T.Ü.’de bitirdi.

 

 • 2002-2006 yılları arasında sınıf öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği ile birlikte yeminli tercümanlık(İngilizce) yaptı.

 

 • 2006-2014 yılları arasında yapı denetim şirketlerinde denetçilik ve müdürlük yaptı.

 

 • 2014 itibarıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol/İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde inşaat mühendisi olarak görev aldı.

 

 • 2019 yılından itibaren Yapı Denetim Servisi Birim Sorumlusu olarak çalıştı.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

 

Misyon


Altıeylül’ ün cazibe merkezi haline gelmesi için tarihi, doğal güzelliklerimizi koruyarak, ruhsatlı, sağlam, estetik ve çağdaş binaların yapılmasını sağlamak, aktif, verimli ve kaliteli hizmet vermek.​

 

Vizyon

 

Teknolojiyi kullanan, modern ve çağdaş Altıeylül’ ü oluşturmak ve hizmet kalitesini artırmak.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Mimari proje veya tadilat projelerini; 3194 sayılı İmar Kanunu, Meri İmar Yönetmeliği, ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ile imar durumu ve planları çerçevesinde incelemek, inşaat yapı ruhsatlarını düzenlemek,

 

 • İnşaatların ilgili mevzuat yönünden projesine ve ruhsatına uygunluğunu denetlemek projesine ve ruhsata aykırılığı tespit edilen inşaatlar hakkında yapı tatil tutanağı düzenlemek,

 

 • Yapı Denetim Yasasına tabi olan yapı ruhsatlarıyla ilgili, YDK sisteminde yapıya ilişkin bilgi formu güncelleme işlemleri ve verilen yapı ruhsatı bilgi girişlerini gerçekleştirmek, temel üstü seviyesine gelen inşaatların kontrollerini ve temel üstü vizelerini yapmak,

 

 • Kat irtifakı müracaatlarında, ilgili gerekli işlemleri yapmak. Ruhsat süreleri geçen inşaatların, yönetmeliğe uygun ruhsat yenileme işlemlerini yapmak,

 

 • Bina inşaat harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek.

 

 • Avan Proje onayı gereken yerlerde onay işlemlerini yapmak,

 

 • Makine-Elektrik tesisatı projelerinin kontrolünü iskân aşamasında ise muayenesini yapmak, ısı yalıtım projesinin kontrol ve muayene işlemleri ile asansör ruhsatı ve periyodik muayene işlemlerini yapmak,

 

 • Mevcut yapı stokunun depreme karşı güvenli hale getirilmesi bakımından güçlendirme ve onarım gerektirecek binaları tespit etmek, ilgililerine durumu tebliğ ederek gerekli güvenlik önlemlerini almak, metruk yapıların tespiti ve yıkımıyla ilgili işlemleri yapmak,

 

 • İnşaat yapı ruhsatına uygun olarak inşaatı tamamlanmış yapılara Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlemek,  iskân harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,

 

 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmek.