Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Nur UZAN

Av. Nur UZAN


1984 yılında Balıkesir İlinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir’de, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

 

 • 2009-2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi’nde avukat olarak göreve başladı.

 

 • 2014-2019 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görevine devam etti.

 

 • 2019-2020 yılları arasında Baski Genel Müdürlüğü’nde Avukat olarak görev yaptı.

 

 • 2020 yılında Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Avukat olarak çalışmaya başladı.

 

 • Halen Hukuk İşleri Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

 

Misyon

 

Misyonumuz; Hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, araştırmacı, güncel ve somut bilgilere dayalı kaliteli hizmet sunmak.

 

Vizyon

 

Hukukun üstünlüğünü esas alarak yasalara uygun, şeffaf ve kamu yararını gözeterek iş ve işlemleri en hızlı şekilde yürütmektir.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsil ile, Belediye Başkanın’ın vekili sıfatıyla belediye hak ve menfaatlerinin korunması için tüm iş ve işlemleri yapmak, dava açmak, açılan davalar ile icra müdürlüğü dosyalarını takip etmek,

 

 • Açılmış veya açılacak olan davalarla ilgili olarak belediye birimlerinden bilgi ve belgeleri toplamak, iş bu bilgi ve belgeler ışığında sav ve savunmalar hazırlamak, tüm yargı yerlerince verilen kararları ilgili birimlere göndermek,

 

 • Davadan feragate, sulh veya uygulanması amacıyla kabule  veya temyizden vazgeçilmesi ancak Belediye Başkanı’nın yazılı talimatı ile mümkün olup bu talimatlar doğrultusunda hareket etmek,

 

 • Belediye tüzel kişiliğine gönderilen veya tüzel kişilikçe gönderilecek olan ihtarnameler ile ilgili birimce düzenlenen ihbarnameleri hukuki yönden inceleyerek görüş belirtmek,

 

 • Başkanlık Makamının kanunlara uygun verdiği talimatları yerine getirmek,

 

 • Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak,

 

 • Başkanlık Makamı, belediye müdürlüklerinin ve belediyeye bağlı müesseslerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar hakkında müdürlüklerce Başkanlık onaylı talep edilmesi halindeki hukuki görüş vermek.