Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Feyzullah GÜRBÜZ

Feyzullah GÜRBÜZ


1969 yılında Balıkesir İli Kepsut İlçesi Armutlu Mahallesi’nde doğdu. İlköğrenimini Armutlu İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Kepsut Ortaokulu’nda, lise eğitimini Edremit Lisesi’nde, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Orta derecede İngilizce bilmektedir.

 

 • Özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştı.

 

 • 1997-2000 yılları arasında sınıf öğretmenliği yaptı.

 

 • 2000 yılında Balıkesir Belediyesi’nde çalışmaya başladı.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Fen İşleri Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

Misyon 

 

Yasal Düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile Altıeylül’ ün Kentsel gelişim seviyesini ve ilçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönünde çalışmalar yapmak, kentimizin; yol ve altyapı hizmetlerinin yapımını tamamlamak, kamu kurumlarına etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

 

Vizyon


Yol ve altyapı görevlerini tamamlamış, şehircilik unsurlarının sağlanabilecek en üst düzeyde olduğu, insanların yaşamaktan keyif aldığı, gereksinimlerini çağdaş koşullarda sağlayabileceği, belediye hizmetlerinin kentin tüm noktalarına eşit, kaliteli ve hızlı ulaştıran kurum içinde örnek bir müdürlük olmak.

 

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Belediye sınırları içerisinde, yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yollar yapmak ve mevcut yolları onarmak, her durumda yolları ulaşıma açık tutmak, yeni yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltları onarmak,

 

 • Fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yapmak,

 

 • Kentin işlevsel ve mimari aydınlatılmasıyla ilgili olarak; kentsel aydınlatmada kent kimliği üretmek, kente ait bir gece imgesi yaratarak hem gece turizmini oluşturmak hem de kentin gece de yaşamasını sağlamak,

 

 • Dikkat çeken yerlerin daha iyi algılanmasını sağlamak, tarihi ve mimari mirası göstermek, konut alanlarında konfor sağlamak,  kenti geceleri de yaşanılır hale getirmek ve kentin değerlerini ortaya çıkarmak maksadıyla her türlü çalışmayı yapmak,

 

 • Kentin altyapı ve yatırımlarını onaylanan planlara uygun olarak yapmak,

 

 • İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park ve bahçe, oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarını planlamak, yeni parklar oluşturmak ve eski parkların bakım ve revizyonunu yapmak,

 

 • İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ıslahı için gerekli çalışmaları yapmak,

 

 • İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzleri kaldırmak, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yolları ve alt yapıları imar planına uygun hale getirmek,

 

 • Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek, uygun olanların ruhsatlarını vermek,

 

 • Altyapı çalışmalarında diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

 

 • Belediye tarafından yaptırılan yapım işlerinin kontrolörlüğünü yapmak,

 

 • İlgili mevzuat gereği ilçe hudutları dâhilinde altyapı hasar bedellerini tahakkuk ettirmek ve tahsili için ilgili birime göndermek,

 

 • Ana arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak yol ve sürüş güvenliği oluşturarak sinyalizasyon şebekeleri tesis etmek/ettirmek,

 

 • Trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlerini yapmak ve/veya yaptırmak, trafik akışını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak, gerekli teknik alt yapı çalışmaları yapmak.