Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü

Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü

Metin KARADAĞ

Metin KARADAĞ


1968 yılında Balıkesir İli Susurluk İlçesi Yağcıköy Mahallesi’nde doğdu. İlkokulu Susurluk Yağcıköy İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Savaştepe Öğretmen Lisesi’nde okudu. 1986 yılında Keçiören Çevre Sağlığı Meslek Lisesi’ni bitirdi. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü’nde  tamamladı.

 

 • 1986 yılında Ankara’nın (Kırıkkale) Delice İlçesi Sağlık Merkezinde Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı.

 

 • Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde Hastane Müdür Yardımcısı, Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Müdür Yardımcısı ve Balıkesir İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Biriminde Araştırmacı olarak görev yaptı.

 

 • Kamu İhale Mevzuatı konusunda birçok eğitim ve seminerlere katılmış, sağlık kurumları personellerine Kamu İhale Mevzuatı eğitimleri vermiştir.

 

 • 2014 yılı Eylül ayında Sağlık Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılarak, Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanlığı’nda Destek Hizmetleri Müdürü olarak göreve başlamıştır.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Misyon

 

Marka haline gelmiş ilçemizin daha yaşanabilir bir kent olması yönünde Müdürlüğümüzü ilgilendiren işleri, en etkin şekilde yürütmek.

 

Vizyon

 

İlçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişiminin daha ileri seviyeye ulaşmasına, hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlayışıyla çözümler üreterek katkı sağlamak.

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönelim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, envanterinin tutulması işlerinin yürütmek,

 

 • Belediyemiz adına kayıtlı veya tasarrufundaki her türlü gayrimenkulün korunması, değerlendirilmesi ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların, Zabıta Müdürlüğü ve diğer birimlerle birlikte işgallerden korunmasını sağlamak,

 

 • 22886/4734 sayılı ihale yasalarına göre; Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin, kira, ecrimisil işlemleri ve tahliyesini sağlamak ve bütçeye kaynak oluşturulması açısından, satılabilir belediye malı taşınmazların ihale yolu ile satışını yapmak,

 

 • Belediyemize ait kira ve ecrimisil ödeyenlerin bedel tespiti, kira artışı, tahakkuk ve tahsilatla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

 • 2942/4650 sayılı yasalara göre İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen işleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dâhilinde, istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak,

 

 • Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin, 4706/4916 Sayılı yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak,

 

 • Yatırım Müdürlüklerinin, gerçekleştirmeyi planladıkları projelerinin hayata geçirilebilmesi için, ihtiyaç duyulan gayrimenkullerle ilgili olarak, Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerin ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, kiralama, trampa tahsis intifa irtifak hakkı vb. konularında gerekli işlemleri yapmak,

 

 • 2886/4734, 3194, 2981/3290, 4706/4916, 2942/4650 sayılı yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu” teşekkülünü Başkanlık Onayı ile sağlamak, Komisyonun işleyişini ve sekretarya görevini yerine getirmek,

 

 • Belediyemizin hissedar olduğu taşınmazların, 3194 sayılı yasanın 17’nci maddesine göre, hissedarlarına imar kanunu mevzuatı çerçevesinde satışını gerçekleştirmek,

 

 • Belediye sınırları içinde kurulan semt pazarları ile ilgili Pazar belgelerini hazırlamak, yıllık vize bedellerinin tahsilini sağlamak, gelir tarifesi doğrultusunda Pazar yerlerini devretmek isteyenlerin devir işlemlerini iptal ve boş yerlerin ilgili yönetmelik çerçevesinde tahsisini yapmak,

 

 • 775 Sayılı Gecekondu Önleme Yasası çerçevesindeki eksik kalan işlemleri tamamlamak,

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlar arasında gerekli evrak işleyişini sağlamak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre kişilerin bilgi edinmeye dair dilekçe ve müracaatlarına istinaden gerekli bilgilendirmeyi yapmak,

 

 • 5393 sayılı Belediye Kanununda verilmiş görev ve yetkilerle ilgili olarak, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin almış olduğu kararları, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek.