Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

 Abdüllatif ÖZER

Abdüllatif ÖZER


1967 yılında Balıkesir İli Dursunbey İlçesi’nde doğdu. İlköğrenimini Üçeylül İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini Dursunbey İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

 

 • 1988 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-Hatip olarak göreve başladı. Üç yıl sonra bu görevinden ayrılarak Balıkesir İli Dursunbey İlçesi’nde ticarete başladı.

 

 • 1990 yılından bu yana çeşitli STK’larda kurucu, yönetici ve başkanlıklar yapmış, halen bu çalışmalarına devam etmektedir.

 

 • 2005-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevine devam etti.

 

 • 2017 yılında Altıeylül Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak göreve başladı.

 

 • Halen Gençlik Spor Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Misyon

 

 Şehrimiz gençliğini Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendisiyle barışık, vizyon sahibi, güven duyulan, sevgi dolu, saygılı, hukuka bağlı, diyaloğa açık, eğitimli, başarılı, sorumluluk sahibi, zararlı alışkanlıklardan uzak, insanlık değerlerini baş tacı eden, evrensel değerlere saygılı, ilkeli, güzel ahlak sahibi, özü sözü bir olan, başarıya odaklı gençleri yetiştirmek; sportif olarak ülke geneli ve uluslararası arenada başarılı ve nitelikli bir biçimde temsil edilmesini sağlamak.

 

Vizyon

 

Demokratik değerleri, milli ve manevi değerler ile birlikte kavrayan, bilgi ve teknolojik açıdan kendisini sürekli yenileyen, özgüven düzeyi yüksek gençlerden oluşan sağlıklı nesillere giden yolda en etkili ve aktif kurumlardan biri olmak.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; Altıeylül Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat, Belediye Başkanı ve/veya görevlendirilen ilgili başkan yardımcısının belirleyeceği esaslar, emir ve direktifleri doğrultusunda verilen yetki çerçevesinde, aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

 • Stratejik plan ve performans programı detaylarına sadık kalarak hazırlanan sportif faaliyetleri, belirlenen plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

 

 • Her yaştan vatandaşımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaz-kış spor okulları düzenlemek,

 

 • Spor ile ilgili panel, konferans, seminer ve söyleşi düzenlemek,

 

 • Spor turnuvaları ve organizasyonları düzenlemek,

 

 • Özel gün ve haftalarda beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,

 

 • Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak,

 

 • Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini alarak beklentileri karşılamak,

 

 • Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda derece alan ilçe sporcularına ödül vermek,

 

 • İlçemizde sporcu yetiştiren amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi olarak desteklemek,

 

 • Her türlü ulusal ve uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, etkinliklere ev sahipliği yapmak, faaliyetler düzenlemek,

 

 • Faaliyet alanları ile ilgili fuarlara katılım sağlamak,

 

 • Spor, eğitim ve sosyal konularda etkinlikler düzenlemek,

 

 • Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,

 

 • Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil

 

 • Milli, manevi ve özel günleri kutlamak bu günlerde halkın, genç ve çocukların büyük katılımını sağlayacak etkinlikler yapmak,

 

 • İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmak,

 

 • Çocuklara, okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri sosyal faaliyetler düzenleyerek; yeni hobiler edinebilecekleri kulüp faaliyetleri, sağlıklı, ahlaklı ve donanımlı bir birey olmaları yönünde katkı sağlayıcı rehberlik hizmetleri gibi alanlarda uzman eğitmenler tarafından verilmesini sağlamak.

 

 • Altıeylül Belediyesi çocuk ve gençlik kulüplerini kurmak, her türlü ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, gerektiğinde ihtiyaca göre yeni çocuk kulübü açılmasını teklif etmek ve açmak,

 

 • Çocuk ve gençler için tarihi, kültürel, milli ve manevi mekân ve yerlere geziler düzenlemek,

 

 • Çocuk ve Gençlere yönelik olarak eğitim, kültür, değerler eğitimi, spor ve sanat maksatlı kurs, gezi, toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonları tertip etmek, hobi eğitim çalışmalarını yapmak,

 

 • Çocuk ve Gençlere yönelik kamp faaliyetleri yapmak,

 

 • Öğrencilerin her alandaki başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler geliştirmek ve uygulamak,

 

 • Gençliğinin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek için etkinlikler düzenlemek,

 

 • Gençlik Merkezlerini gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere yapılandırmak, gençlik merkezlerinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler organize etmek, gerektiğinde yeni gençlik merkezleri açılmasını teklif etmek,

 

 • Gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,

 

 • Birim Faaliyet raporunu ve performans programlarını hazırlamak,

 

 • İlçemizde spor hizmetlerinin geliştirilmesi çeşitlendirilmesi yaygınlaştırılması vb. konularda AR-GE çalışmaları yapıp yeni projeler üreterek üst yönetime sunmak,

 

 • Müdürlük bünyesinde kullanılmak üzere tahmini bütçeyi bir üst birime sunmak,