Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

İsmail BALCAN

İsmail BALCAN


1971 yılında Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Pamukçu Beldesi’nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Pamukçu Beldesi’nde, Lise öğrenimini Balıkesir 100.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı.

 

 • 1995 yılında Afyon-Emirdağ Meteoroloji Müdürlüğü’nde memuriyete başladı.

 

 • 1996 yılında Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı.

 

 • 1998 yılında Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Havacılık Meteorolojisi Meydan Müdürlüğü’nde görev yaptı.

 

 • 2002 yılında Pamukçu Belediyesi’nde Hesap İşleri Müdürü olarak göreve başladı.

 

 • 2014 yılı Mart ayına kadar yürüttüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Muhasebe Yetkilisi görevlerinin yanı sıra, Pamukçu Termal Otel İşletmesi’nin İşletme Müdürlüğü görevinde bulundu.

 

 • 2014 yılında Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi olarak göreve başladı.

 

 • Sosyal Yardım Kart (ALKART) , İletişim ve İşlem Merkezi (ALBİM), Gelir Artırıcı Çalışmalar (GAÇ), Kurum Dijital Arşiv (DAP) gibi Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Gelişim Projeleri hazırladı ve bir kısmının proje sorumlusu olarak yöneticiliğini yaptı.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Araştırma ve Geliştirme Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Misyon

 

Altıeylül Belediyesinin kurumsal gelişimine ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile Altıeylül İlçesinin toplumsal değerlerini göz önünde bulundurarak sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasına yönelik ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçların çözümüne ilişkin fikirler üretmek, tespit edilen fikirlerin uygulanması için gelişime dönük teknoloji tabanlı yenilikçi projeler hazırlamak, hazırlanan projelere ve belediyenin diğer ihtiyaçları için kaynak sağlama doğrultusunda Araştırma ve Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak temel misyonumuzdur.

 

Vizyon

 

Her anlamda kalkınmış bir Altıeylül İlçesi olma yolunda, İlçenin gelişimine yönelik tüm unsurlarda ana etken olan Altıeylül Belediyesinin yapmış ve yapacak olduğu çalışmaların etkili, ekonomik verimli ve inovatif yaklaşımlar ile gerçekleşmesinde yol gösterici, planlayıcı, kaynak sağlayıcı, kurumsal yapılanmadaki aksaklıkların giderilmesinde yardımcı ve uygulamada fayda/maliyet analizlerini insan unsurunu ön planda tutarak gerçekleşmesinin sağlanmasında yapı taşı olarak faaliyetlerini yürütmektir.

 

Araştırma ve Geliştirme  Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün Görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönetmeliğinde tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürüteceği faaliyetler ve sorumlulukları şöyledir;

 

 • Altıeylül Belediyesinin kurumsal gelişimi ve Altıeylül İlçesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmak. Bunun için Kalkınma Ajansları, Dernekler Dairesi, Bakanlıklar, Türkiye Belediyeler Birliği, Ulusal Ajanslar vb. ile Avrupa Birliği destek programlarından yararlanılmasına yönelik projeler üreterek alınan hibe ve fonlar ile Belediyemizin hizmet kapasitesini arttırmak.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu,  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi kanunlarında belirtilen Belediye gelirleri kapsamında, gelir kayıplarının tespiti, yeni gelir kaynaklarının araştırılması, veri güncellemelerinin yapılması ve tüm bu işlemleri gerçekleştirirken ilgili birimler ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, demekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla paydaşlık tesis etmek, proje öneri ziyaretleri gerçekleştirmek, ortak projeler geliştirmek veya iştirakçi olarak yer almak.

 

 • Vatandaşımıza dokunan ve yaşam kalitelerini iyileştiren sosyal ve kültürel projeler üretmek.

 

 • Altıeylül Belediyesinin Kurumsal yapısını güçlendirmek, hizmette kalite ve verimliliği artırmak konularında kurumsal gelişim hizmet projeleri üretmek.

 

 • İlçenin tarihi-kültürel değerlerinin korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaları izlemek,  katılmak, değerlendirmek ve Kültür İşleri Müdürlüğüne önerilerde bulunmak çalışmalarına katkıda bulunmak.

 

 • Gençler, Kadınlar ve Çocuklar için Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitimleri ve Maker Atölyeleri vb. Eğitim ve İstihdama yönelik hizmetlerin ilçemize kazandırılmasına yönelik çalışmalar konusunda ilgili Müdürlük olan Sosyal İşler Müdürlüğüne önerilerde bulunmak, çalışmalarına katkı sağlamak.

 

 • Kamu hizmetleri ve yerel yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırmak ve gelişmeleri takip etmek. Yurtiçi ve yurtdışındaki model uygulamalara yönelik inceleme ziyaretleri gerçekleştirmek. Yapılan araştırmaları değerlendirerek, yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirlerini Belediyenin ilgili birimleri ile paylaşmak.

 

 • Kurumların ve platformların proje yarışmalarına katılarak belediyemizin tanıtımına katkıda bulunmak.

 

 • Altıeylül Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlayabilecek konularla ilgili birim yöneticilerine proje teklifi ve önerilerde bulunmak.

 

 • Personelinin bilgi, tecrübe ve yetkinliğini artırmak ve güncel gelişmelere göre sürekli güncel bilgilerle donatmak. Bu amaçla çeşitli kurumların, eğitim, seminer, sempozyum, panel, teknik gezi vs. programlarına katılımını sağlamak.

 

 • Farklı kurumlarla işbirliği olanaklarını, ilçemize değer katabilecek güncel gelişmeleri ve fırsatları araştırmak ve takip etmek. Yurt içi ve yurt dışı organizasyon ve programlara katılım sağlayarak Belediyenin iletişim ve işlem süreçleri sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak.

 

 • Belediyenin faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet memnuniyeti belirleme çalışmaları gerçekleştirmek.

 

 • Belediye Başkanı’nın vereceği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.