Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Halil BARAN

Halil BARAN


1985 yılında Konya İli  Akşehir İlçesi’nde  doğdu. Lise eğitimini Balıkesir Kara Kuvvetleri Komutanlığı Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu'nda tamaladıktan sonra Üniversite eğitimini'de Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

 

 • 2003-2014 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Çanakkale, Bingöl, Balıkesir İllerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde astsubay olarak görev yaptı.

 

 • 2014 yılı itibarıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü birimlerinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev aldı.

 

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

Misyon


    Hemşerilerimizde ortak kentlilik bilincinin ve kent kültürünün oluşmasına, yaygınlaşmasına katkı sağlayarak Hemşerilerimiz ile kurum arasındaki iletişimin etkin ve verimli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak, Belediyemizin kurumsal kimliğini ve projelerini Halkla İlişkiler alanında etkin bir biçimde paylaşmak ve takibini yapmaktır.

 

Vizyon


     Halkla İlişkiler alanında çağın gerekliliklerinin ötesinde etkin ve öncü uygulamalar geliştirmek.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması, bu konulardaki gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

 • Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden belediyemizi ilgilendiren siyaset, ekonomi ve sosyal olaylarla ilgili haber bültenlerinin derlenerek çoğaltılması, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

 • Gerektiğinde Belediye Başkanının günlük programının yerel ve ulusal basına bildirilmesini sağlamak, sosyal medya üzerinden iletişimi sağlamak,

 

 • Belediye Başkanının ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın-yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

 • Belediye Başkanının basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak,

 

 • Belediye hizmetlerinin, altyapısının, birimlerinin etkinlik ve organizasyonlarının hemşehrilerimiz tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmaları yürütmek,

 

 • Basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, televizyon, dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve cep mesajı yoluyla ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,

 

 • Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret vb.) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlendirilmesini sağlamak,

 

 • Basın mensupları ile yürütülecek bilgi akışının sürekliliğini sağlamak,

 

 • Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici düzeydeki toplantılarını organize etmek,

 

 • Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek,

 

 • Belediyemizin gerek içe gerek dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskı malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek.

 

 • Altıeylül ilçesi sakinlerinin Belediye’ ye bizzat başvurusunda onları talepleri doğrultusunda yönlendirmek, başvurularına çözüm üretmek için hizmet vermek, her türlü şikâyet, istek ve görüşlerini almak, kaydetmek ve ilgili birimlere /kurumlara iletmek, ilgili birimlerle ya da kurumlarla irtibata geçerek başvurulara çözüm aramak ve inceleme sonucunu başvuru sahibine iletmek.

 

 • Belediyeye sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya başka yollarla ulaşan her türlü şikayet, görüş ve talepleri değerlendirmeye almak, kayıt altına almak, çözüm üretilmesi ve verilen hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için birimlerle koordinasyon halinde olmak.

 

 • İlçe sakinlerinin hemşehri hukukunu gözeterek vatandaşlarının, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanmaları için Belediye’ nin halkla ilişkiler fonksiyonunu yürütmek.

 

 • Belediyenin 444 06 09 Çağrı Merkezi ile çözüm ekibi olarak hizmet vermek, vatandaşlara modern müşteri hizmetleri mantığıyla daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere çalışmalar yapmak.

 

 • Belediye hizmetleri ile ilgili olarak vatandaşın değerlendirmesini ölçmek için memnuniyet anketleri düzenlemek.