Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Mustafa AYAN

Mustafa AYAN


İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden, 2002 yılında K.K.K.lığı Konya Per.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığından Jandarma Personel Astsubay olarak mezun oldu. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü tamamladı.

 

 • Bilecik/Söğüt, Hakkari/Şemdinli, Balıkesir, Şırnak ve Ankara İllerinde J.Gn.K.lığına bağlı karargah, iç güvenlik, sınır, eğitim ve komando birliklerinde Personel Şube Müdürlüğü, Personel Kısım Amirliği, İdari İşler Astsubaylığı ve İşlem Astsubaylığı görevlerinde bulundu.

 

 • NATO görevi kapsamında Afganistan/Kabil’de Personel Yönlendirme ve Yönetim Danışmanı olarak görev yaptı.

 

 • 2015 yılı itibarıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak göreve başladı.

 

 • 2017-2019 tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev aldı.

 

 • 2019-2020 tarihleri arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Kültür İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptı.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Misyon

 

Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

 

Vizyon

 

Sosyal Destek Hizmetleri alanında çağın gerekliliklerinin ötesinde etkin ve öncü uygulamalar geliştirmek.

 

Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Altıeylül Belediyesi sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik bütüncül sosyal hizmetler sunmak,

 

 • Sosyal hizmet uygulamalarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak,

 

 • Belediyemize müracaat etmiş ve/veya çeşitli yollarla tespit edilmiş sosyal durum ve incelemeye tabi olacak dar gelirli/ihtiyaç sahiplerinin, Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği doğrultusunda, objektif ve bilimsel yöntemleri kullanarak sosyal inceleme ve değerlendirme yapılmasına sağlamak,

 

 • İhtiyaç sahiplerine, engellilere ayni veya nakdi yardımlar yapmak,

 

 • Mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretmek, projelerin uygulanması ve takibini yapmak,

 

 • İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteğinde bulunmak,

 

 • Yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve sosyal yaşam seviyelerini yükseltmeye yönelik hizmetler sunmak; ev ziyaretleri yapmak, bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi yaşlıların öz bakım ve gündüzlü bakım hizmet birimleri ve/veya huzurevleri açmak ve işletmek, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

 

 • İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler düzenleyerek, kentlilik bilincinin gelişmesine, aidiyet duygusunun güçlendirilmesine, gönüllülük esasıyla toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

 

 • İlçemize iç göçle gelen vatandaşlarımızın kente uyum sağlamaları ve toplum bilincini geliştirmeleri için eğitim seminerleri düzenlemek kent ve kentli ailelerle uyum içerisinde yaşayabilmeleri için kentsel değerlerin kazandırılması çalışmaları yapmak,

 

 • İlçemize ülkesine terk etmek durumunda kalan/bırakılan grup ve/veya bireylere (mülteci/sığınmacı/geçici koruma altındakilere) sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık, hukuk ve psiko-sosyal alanlarda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, hizmetlerini ilgili kurum/ kuruluşlarla işbirliği içerisinde sunmak,

 

 • Sosyal adaletsizliklere eşitsizliklere karşı mücadele ederek yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmak, özellikle kadınların ve dezavantajlı grupların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere: sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,

 

 • Şiddeti önlemeye yönelik projeler üretmek ve bu konudaki çalışmalara destek vermek, paydaş olmak,

 

 • Engelli birey ve ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmeye, engelli bireyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 

 • Engelli vatandaşlarımız ile dezavantajlı grupların erişilebilirlikle ilgili sorunlarının çözümünde kurum, kuruluşlar ve belediyedeki müdürlükler arası işbirliğini geliştirmek,

 

 • Aile ve bireylerin sorunlarını çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilmeleri için Toplum Merkezi/ Mahalle Evi/ Aile Danışma Merkezleri vb. açmak ve işletmek,

 

 • Çalışan anne ve babaların, çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, çocuk oyun park ve bahçeleri, kütüphaneler, oyuncak kütüphaneleri, ilköğretim ve orta öğretim çocukları için rehberlik-gelişim birimleri açmak ve işletmek,

 

 • İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretime devam eden ve barınma sorunu yaşayan çocuk ve gençler için çocuk ve gençlik evleri açmak ve işletmek,

 

 • İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için aşevleri açmak ve işletmek,

 

 • İşsiz vatandaşların nitelikli iş gücü kazanmaları ve istihdama katılmaları yönünde meslek edindirme programları düzenlemek, yapılan protokol dâhilinde İŞKUR aracılığı ile veri tabanına işlenen işsiz vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olmak,

 

 • İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sosyal yardım merkezleri açmak ve işletmek,

 

 • Sosyal hizmet faaliyetleri ile bunlardan yararlananlara ilişkin bilgiler, belediyenin bilgi sistemine oluşturulacak veri tabanına işlemek,

 

 • Saha taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunlarla ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak,

 

 • Doğal afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespite edilen kişilerin ihtiyacına yönelik hizmet sunmak,

 

 • Hizmetleri Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm içerisinden yürütmek,

 

 • Belediyemiz ile STK’ların daha sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkileri olması için, bilgilendirme, danışma, diyalog ve işbirliği düzeylerinin arttırmaya yönelik etkinlikler, toplantı, seminer düzenlemek.