Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Müjdat KESKİN

Müjdat KESKİN


1985 yılında Balıkesir İli Bigadiç İlçesi İskeleköy’de doğdu. Lise eğitimini Bigadiç Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü’nde tamamladı.

 

 • 2007 yılında Balıkesir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak göreve başladı.

 

 • 2017-2020 yılları arasında Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde zabıta komiserliği yaptı.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 1 çocuk babasıdır

 

Misyon

 

İlçemizin düzeni, ilçe halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak, değişen, gelişen belde halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak, halkın Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, şeffaflık ilkelerini göz önüne alarak halka etkin ve güvenilir en iyi hizmeti vermek.

Zabıta Müdürlüğümüz kurumsal değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile belde halkına hizmet veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.

 

   Vizyon

Yaptığı görevlerle ilgili olarak öncelikli hizmet verdiği; İlçe halkının memnuniyetini en üst seviyede tutmak, ilçe halkıyla bir bütün içerisinde hizmetlerini gelen taleplere göre değerlendirmek ve bu amaçla gelişen teknoloji ve mevzuatı takip ederek sürekli kendini yenilemektir. Hizmet sunduğu insan öğesini göz önünde bulundurarak hizmet kalitesini maksimum düzeye ulaştırmaktır.

 

Zabıta Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Ruhsatsız faaliyette bulunan işyerlerine 2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri gereği; yasal işlem yapılarak birimimize intikal eden ruhsat evraklarının takibini yapmak, ruhsat almayanları faaliyetten men etmek.

 

 • Cadde, Sokak, meydan ve geçitlerde seyyar satıcı faaliyetlerine mani olmak.

 

 • Müdürlüğümüze gelen şikayet ve talepleri yaya ekipler, ekip otoları ve motorize ekipler ile hızlı bir şekilde değerlendirip gereğini yapmak.

 

 • Müdürlüğümüze gelen evrakları gecikmeye mahal vermeden takibinin ve gereğinin zamanında yapılmasını sağlamak.

 

 • Yıl içerisinde Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde alan güvenliğini sağlamak ve diğer birimlere yardımcı olmak.

 

 • 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin zararlarının önlenmesi hakkındaki kanuna istinaden ilgili kurumlar ile birlikte denetim yapmak.

 

 • 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre idari yaptırım tutanağı tanzim etmek ve mülki amirliğe karar alınmak üzere göndermek.

 

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince yıkımlarda saha güvenliği için yeteri kadar Zabıta ekibi ile refakat etmek.

 

 • 775 sayılı Gece Kondu Kanunu gereğince ilgili birimlere koordineli bir şekilde yıkımları gerçekleştirmek.

 

 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde denetim ve kontroller yapmak, emir ve yasaklara uymayanlara idari yaptırım karar tutanağı tanzim etmek.

 

 • 1593 sayılı Umumu Hıfzisıhha Kanununun 283 maddesi doğrultusunda işyerlerini denetlemek, kurallara uymayanlara tutanak düzenlemek ve karar alınmak üzere Encümene havale etmek.

 

 • Belediyemizin diğer müdürlükleri ile koordineli çalışarak görevlerine yardımcı olmak.

 

 • 04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazate' de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.