Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sabri EREN

Sabri EREN


1972 yılında  Balıkesir İlinde doğdu. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Balıkesir’de, yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi  Fizik Bölümü’nde tamamladı.

 

 • Çankırı İlinde öğretmen olarak hizmet verdi.

 

 • 1999 yılında  Balıkesir’de Öğretmen, Müdür Yardımcısı, Okul Müdürü ve Şube Müdürü  olarak görev yaptı.

 

 

 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney  Marmara  Koordinatör Daire Başkanlığı görevinde bulundu.

 

 • 2020 yılı itibarıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Temizlik İşleri Müdür Vekili olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Misyon

 

Görsel ve çevresel kirliliği engelleyerek temizlik hizmetini ilçemizin modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak vermek ve vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak.

 

Vizyon

 

Modern şehircilik anlayışına yakışır, en son teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanarak daima bir adım önde çevre temizliği hizmetini sunmak.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/g maddesinde belirtildiği üzere; katı atıkların toplanması, taşınması ile ilgili bütün hizmetleri vermek,

 

 • Belediyemiz sınırları dâhilinde evsel atıkların toplanarak katı atık aktarma istasyonlarına naklini sağlamak,

 

 • İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım dâhil tüm alanların süpürülerek temiz tutulmasını sağlamak, ayrıca kış mevsiminde karla mücadele çalışmaları yapmak,

 

 • Semt pazarlarının temizlenmesi ve yıkama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

 • Yol Süpürme araçlarının program dâhilinde bulvar ve caddelere girmelerini sağlamak,

 

 • Ana arter ve ana arter niteliği taşıyan sokaklara çöp konteyneri yerleştirmek,

 

 • Çöp konteynerlerinin tamir ve bakım ile yıkama işlemlerini yapmak, gerektiğinde dezenfekte etmek,

 

 • İlçe sınırları dâhilinde uygun yerlere çöp kutusu ve izmarit kutusu yerleştirmek,

 

 • Kurban kesim yerlerinin temizliğini yapmak ve dezenfekte etmek,

 

 • Vektörlerle mücadele ve ilaçlama çalışmalarını yapmak,

 

 • Sahil kenarında oluşan atıkları temizleyerek halkın kullanımına hazır hale getirmek,

 

 • İnşaat atığı, moloz ve dal atıklarının program dâhilinde toplanmasını sağlamak,

 

 • Atık durumda olan koltuk, kanepe, yatak vb. eşyaların randevu sistemi ile program dâhilinde toplanmasını sağlamak,

 

 • İlçe sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapmak,

 

 • İlçe sınırlarında kurulan semt pazarlarında mobil tuvalet hizmeti vermek,

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) eğitim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak,

 

 • İhale dosyalarının hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,

 

 • Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,

 

 • Resmi yazı ve vatandaş dilekçelerini yasal süreler içerisinde cevaplandırmak ve gereğini yapmak, ayrıca vatandaşın telefonla, e-mail yolu ile ve bizzat müdürlüğe müracaatları halinde haklı taleplerini yerine getirmek,

 

 • Görevle ilgili her türlü iç/ dış yazışmaları yapmak,

 

 • Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.