Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Emine ÖDEMİŞ

Emine ÖDEMİŞ


1968 yılında Balıkesir İli İvrindi İlçesi’nde doğdu. İlköğrenimini İvrindi'de tamamladı. 1987 yılında Trabzon Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nu bitirdi.

 

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağrı Doğubayazıt Sağlık Ocağı ve Bolu SSK Hastanesinde görev yaptı.

 

 • Balıkesir SSK Hastanesi ve Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yönetici kadrolarında görev aldı.

 

 • 2014 yılında Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü vazifesini yürütmüştür.

 

 • 2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

 

 • 2020 yılı itibarıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görevleri  ve  Sorumlulukları

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun, 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlık yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yürütülen Faaliyetler

 

 • İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, Belediyeye ulaşan şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, Mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmelerin geçici veya sürekli olarak faaliyetine son vermek.

 

 • Belediyemiz Çınarlıdere Mezarlığına defin olan vatandaşlarımızın defin edilirken gerekli tüm malzemeleri tedarik etmek, cenaze nakil aracı temin edip naklini sağlayarak defin hizmeti sağlamak.

 

 • Defin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ölüm belgesi düzenleme amacıyla doktor hizmeti sağlamak.

 

 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği Sokak Hayvanları ile ilgili gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak. Konu ile ilgili talepte bulunan vatandaşı bilgilendirmek.

 

 • Mama Talebi, Kedi Evi vb. taleplerin değerlendirilip sonuçlandırılmasını sağlamak. Vatandaşa konu ile ilgili bilgi vermek.

 

 • İlçemizdeki sokak ve caddelerin haşerelerden bertaraf edilmesi için ilaçlama işini yapmak.

 

 • Co-vid 19 ile mücadele kapsamında ilçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüm talepler çerçevesinde dezenfeksiyon işlemi yapmak.

 

 • Savcılıktan gelen iaşe bedellerini ödemeyen hükümlülerin ödemeye iktidarının olup olmadığının araştırılmasını yapmak.

 

 • Altıeylül Gönül Ziyareti kapsamında; taziye, yaşlı, hasta, asker ailesi, hac ve umre, bebek, mülteci ve özel günler (bayram, kandil, anneler günü vb.) ziyaretleri yapılmaktadır.

 

 • İlçemiz sınırlarında kurulacak olan Kurban Kesim Yerlerinde küçükbaş kurban kesim faaliyetini her yıl yapmak