Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Gülriz ACAR

Gülriz ACAR


1965 yılında Balıkesir İlinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

 

 • 1993-1995 yılları arasında özel bir proje bürosunda iş hayatına başladı.

 

 • 1995-2003 yılları arasında Kibaroğlu İnş.Ltd.Şti ve OTG İnş.Ltd Şti firmalarında kesin hesap, hakkediş ve saha kontrollerinde görev aldı.

 

 • 2003 yılında Balıkesir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Denetim Servisi’nde görev yaptı.

 

 • 2014 yılı itibarıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Denetim Servisi’nde göreve başladı.

 

 • 2018 yılından itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde Yapı Denetim Servisi Birim Sorumlusu olarak çalıştı.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Misyon

 

Tüm çalışanlarıyla birlik te yenilikçi, modern, çevreci, güler yüzlü, özgürlükçü, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, tarihi ve kültürel değerlere bağlı, insana, doğaya ve tüm canlılara saygılı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın yaşam standardını yükseltmek, fonksiyonel yaşam mekânları oluşturmak, Altıeylül’ ü yemyeşil bir dünya kentine dönüştürmek.

 

Vizyon

 

Doğru planlama ve yönetimle geleceği tasarlayan; ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği ve sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı, ülkemizde önder, dünyada örnek park ve bahçeler yapmak.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • İlçe sınırları dâhilinde kişi basına düşen yeşil alan miktarının standart seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 

 • İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek,

 

 • Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak,

 

 • Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

 

 • Parkların temizliğini yapmak,

 

 • Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşı rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını, yapmak,

 

 • Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,

 

 • Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikini yapmak,

 

 • Gerek vatandaş, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

 

 • Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

 

 • İş yerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak,

 

 • Park, bahçe, refüj vb. alanlarda çiçeklendirme çalışmalarını yapmak,

 

 • Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim vb. isleri yapmak,

 

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek,

 

 • Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışma yapmak,

 

 • Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile havuz ve sulama sistemlerini onarım islerinin yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktır.