Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Fahrettin BURMA

Fahrettin BURMA


1967 yılında Balıkesir Balya Çamavşar Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Balıkesir Karesi Ortaokulu’nda, lise eğitimini Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Makine ile Elazığ Fırat Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı.

 

 • 1989 yılında Elazığ PTT Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Bilgisayar Programcısı olarak göreve başladı.

 

 • 2005-2010 yılları arasında Balıkesir Altıeylül Telekom Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

 

 • 2010-2017 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

 

 • 2017-2020 yılları arasında Altıeylül Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak hizmet verdi.

 

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Misyon

 

Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde kurumumuzda bilgi ve teknolojiyi üretecek tüm faaliyetlere yardımcı ve destek olmak, iş yürütme ve geliştirme süreçlerine en gelişmiş teknolojileri, ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini uluslararası standartları da kullanmak suretiyle karşılamak, kurumumuzun ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz yerine getirmektir.

 

Vizyon

 

Kurumumuzun, bilişim alt yapısı, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısı, bu işler için uzmanlaşmış kadroların oluşturulması, müşteri (vatandaş) memnuniyetinin sağlanması, bilgi teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almasını temin etmek üzere bilişim alanında gerekli desteği sağlamaktır.

 

Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,

 

 • Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak,

 

 • Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer network planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

 

 • Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,

 

 • İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak,

 

 • Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının, tüm bilgisayar  ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve  yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak,

 

 • Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım,  onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak,

 

 • Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek,

 

 • Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,

 

 • Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,

 

 • Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

 

 • Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

 

 • Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek,

 

 • Bilgisayar, fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek,

 

 • Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak,

 

 • Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımını yapmak veya yaptırmak.