Temel Değerler

 • Saydamlık

        Belediyemiz tarafından yürütülen tüm faaliyet ve karar işlemlerimizin kamuoyu denetimine açık olmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır.

 • Hesap Verebilirlik

        Karar ve işlemlerden sorumlu olan dilimlerin üretilecek raporlarda gösterilmesi.

 • Ulaşılabilirlik

        Belediyemizde açık kapı modeli uygulanacaktır. Halkımızın gerek elektronik ortamda gerekse fiziksel olarak karar vericilerle sürekli ulaşması mümkün olacaktır.

 • Katılımcılık

        Yapacağımız tüm çalışmalara Altıeylül halkımızın etkin yöntemlerle katılımının sağlanması esas alınacaktır.

 • Sürdürülebilirlik

        Belediyemizin yürüteceği faaliyetlerde dönemsel ve kısa vadeli düşüncelerden uzak durularak geleceğe yönelik bir düşünce yapısı oluşturulacaktır.

 • Kişisel Gelişimcilik

        Kurum çalışanları ve ilçe halkının kişisel gelişimini sağlayacak alt yapı sistemleri oluşturacaktır.

 • İnsana Saygı

        Altıeylül Belediyesi çalışanları birbirlerine ve hizmet sundukları tüm bireylere karşı insan merkezli olarak çalışmayı kendilerine ilke edinirler.

 • Toplumun Sorunlarına Duyarlılık

        Altıeylül Belediyesi çalışanları görev alanlarına göre içinde yaşadığı toplumun, bölgenin ve ülkenin toplumsal sorunlarına en üst düzeyde duyarlıdırlar.

 • Hizmetlerde Özgünlük ve Özgürlük

        Altıeylül çalışanları her türlü hizmet etkinliklerinde bilimsel etiğe bağlı olarak özgür bir düşünce ile İlçenin sorunlarını özgün bir bakış açısı ile çözmeyi ilke edinir.

 • Adalet ve Eşitlik

        Altıeylül Belediyesi yönetimi ve çalışanları sundukları hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket ederler.

 • Mükemmeli Aramak

        Altıeylül Belediyesi toplumsal hizmette, her zaman mükemmel olmayı amaçlar.

 • Evrensellik

        Altıeylül Belediyesi bir gereği olarak eğitimde, sağlıkta, alt yapı hizmetlerinde, kültürel, sportif ve toplumsal hizmetlerde modern değerleri esas alır.

 • Çevre Bilinci

        Altıeylül Belediyesi çevre ve doğal dengenin korunmasına yönelik olarak üst düzeyde duyarlılık gösterirler.

 • Kültürel Değerler

        Altıeylül Belediyesi toplumsal hizmetlerde kültürel değerlere bağlı çalışır.

 • Verimlilik

        Altıeylül Belediyesi mevcut kaynaklarını çıktıya dönüştürmek için kaynaklarını en uygun olarak kullanacak şekilde maksimum çıktıyı hedefler.

 • Değişim ve Yenilikçilik

        Değişim sürecini yenilikçi bir anlayışla yönetir.