Vizyonumuz

Sosyal anlamda kalkınmayı gerçekleştirmiş, çağdaş yapısıyla planlamada örnek, şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği içinde, projeleri ve kurumsal kimliği ile marka bir belediye olmak.

Vizyon Bildirimi

Vizyon kuruluşun ideal geleceği sembolize eder. Vizyon kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin ideali ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşabilir olmalıdır.

Misyonumuz

Adalet ve eşitlik ilkeleri ile insanı ön planda tutan, çevresel değerlerine sahip çıkan, çözüm odaklı anlayış ile hizmet üreterek, vatandaşımıza refah içinde yaşayabileceği bir kent meydana getirmek.

Misyon Bildirimi

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramıdır.

a) Misyon kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte gelişir.

b) Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir kavramdır.