Nikah İşlemleri

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN T.C. VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENEN BELGELER

 

BELGELER

1. Fotoğraflı Nüfus cüzdanlarının asılları. ( Ehliyet , Pasaport, Kurum Kimlikleri vb. belgeler geçersizdir.)


2. 4’er adet vesikalık fotoğraf (orijinal 4,5x6 ebatında olmalı, ön cepheden sivil giysiler ile son 6 ay içerisinde çekilmiş, kadın için; alın, çene ve yüz açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır. Renkli fotokopi ve biometrik resim kabul edilmez).


3. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren Sağlık raporu. (sağlık raporlarının aile hekimliğine onaylatılması zorunludur. Sağlık raporu için formlar müracaat sırasında tarafımızdan verilmektedir).


4. Altıeylül ilçe sınırlarında ikamet edenlerin adres bilgileri sistemimiz tarafından görüldüğünden ikametgâh belgesi getirmelerine gerek yoktur. İkametgâh adresi Altıeylül ilçesi sınırlarında olmayan çiftlerin Nüfus Müdürlüklerinden, muhtarlıktan veya E-Devlet üzerinden barkodlu yerleşim yeri adresi getirmeleri gerekmektedir. Başvuruya çiftlerin bizzat gelmesi gerekmektedir. Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez. yerlesim yeri adresi getirmeleri gerekmektedir.


5. Basvuruya çiftlerin bizzat gelmesi gerekmektedir. Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Farklı il veya ilçede ikamet eden çiftler bağlı bulundukları belediyenin evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi alarak 2’şer adet adet vesikalık fotoğraf ile evlendirme memurluğumuza başvuruda bulunabilirler.


2. Eşlerden biri başvuruya gelemiyor ise (örn; şehir dışında-yurtdışında olması veya başvuruya gelemeyecek durumda bulunması gibi) bir diğerine Noter onaylı vekâletname vermesi zorunludur. Vekâletname ile noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi , 4’er adet vesikalık fotoğraf ve kimlik bilgilerinin eksiksiz olduğu aile hekimi onaylı fotoğraflı evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu gerekmektedir.


3. Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da aile mahkemesinden kesinleşmiş iddet müddeti kaldırma kararı getirilecektir. Bu karar yabancı uyruklu vatandaşlarıda kapsamaktadır.


4. Evli yazılı kimlik ile işlem yapılmayacaktır. Kadın ve Erkek boşanma sonucu kimliğini yenilemelidir.


5. Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler.


6. 17 yaşını tamamlayan erkek-kız velinin izni; eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler. Evlenme Beyannamesindeki “Yasal Temsilcinin İzni” bölümündeki ayrılan bölümlere ana ve babanın veya vasisinin kimlikleri yanında olup bizzat evlendirme memurunun huzurunda imza atması gerekir. (Veliler izin için başvuruya gelemiyor ise noter onaylı muvafakatname belgesi ve noter onaylı kimlik fotokopilerini düzenleyerek başvuruya göndermesi zorunludur). Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Ana ve baba her ikisi de sağ ise ikisinin birden rızalarını belgelemeleri gerekir, sadece birinin razı olduğunu beyan etmesi geçerli değildir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir. Kişilerin velisi ya da vasisinin evlenmesine izin vermemesi durumunda mahkemeden evlenebileceğine dair mahkeme kararı getirmesi zorunludur.


7. Gaiplik durumunda gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.


8. Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.


9. Mal rejimi talebi olan çiftler noterden yaptırdıkları mal rejimi sözleşmesinin aslını müracaat sırasında vermek zorundadırlar.


10. Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (Evrak düzenleme tarihi ile nikahın kıyılacağı tarih arası geçerlidir.)

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARDAN İSTENEN BELGELER


BELGELER

1. 4’er adet vesikalık fotoğraf (orijinal 4,5x6 ebatında olmalı,ön cepheden sivil giysiler ile son 6 ay içerisinde çekilmiş, kadın için; alın, çene ve yüz açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır. Renkli fotokopi ve biometrik resim kabul edilmez).


2. Pasaportlarının Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Vize süresi dolmuş olan pasaportlar için kesinlikle işlem yapılmaz.


3. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekarlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiçbir yere onaylatmadan direkt müracaat edebilirler. Örnek; Almanya, Avusturya vs.


4. La Haye Sözleşmesine taraf ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları Apostille Şerhli Bekarlık Belgesini ve Doğum Belgesini Türkiye’deki Noter’den tercüme ettirecektir. Belge tercümesi ve kimlik olarak alınacak pasaportta isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatasında müracaat kabul edilmeyecektir.


5. La Haye Sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları Evlenme Ehliyet Belgesini ve Doğum Belgesini ülkelerinde bulunan Türk Konsolosluğuna tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulanabilir.


6. Yabancı ülke vatandaşları, Türkiye’de ise İstanbul’daki kendi Konsolosluklarından alacağı Evlenme Ehliyet Belgesini, İstanbul Valiliğine veya İlçe Kaymakamlığına onaylatacaktır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki Büyükelçiliklerinden alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler. Bu evraklarda Anne ve Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi açık ve net bir şekilde belli olmak zorundadır.


7. Getirilecek Evlenme Ehliyet Belgelerinde İsim, Soyisim, Doğum Yeri ve Tarihi, Anne ve Baba Adının açıkça ve hatasız yazılı olması gerekmektedir. Aksi takdirde Doğum Belgesi getirilmesi zorunludur.


8. Apostille Şerhli Evrakların Türkiye’de Noter tercümesi yapılacaktır.


9. Yabancı evliliklerde vize problemi olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.


10. Sağlık raporu. (Sağlık raporlarının aile hekimliğine onaylatılması zorunludur. Sağlık raporu için formlar müracaat sırasında tarafımızdan verilmektedir.)

ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Çifte vatandaşlık durumunda Türk vatandaşlığına göre işlem yapılır.


2. Eğer eşlerden biri ya da her ikisi de Türkçe bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman getirilecektir.

TÜM EVRAKLAR EKSİKSİZ TAMAMLANDIKTAN SONRA NİKAH GÜNÜ VE SAATİ MEVCUT PROGRAMA GÖRE VERİLMEKTEDİR.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ NİKAH DAİRESİ

Adres: Gümüşçeşme Mahallesi 339. Sokak No:11 Altıeylül/BALIKESİR
İletişim: 0 (266) 243 09 09