Umuma Açık İstirihat ve Eğlence Ruhsat

İşyerinizi Kiralamadan önce kiralamayı düşündüğünüz yerin, yapacağınız faaliyete uygun bir işyeri olup olmadığını belediyeden öğrenmeden kiralama yapmayınız!

 

(YUKARIDAKİ UYARI; İŞYERİ RUHSATI ALAMAYACAĞINIZ BİR YERE MASRAF YAPMAMANIZ İÇİN YAPILMIŞTIR.)

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

 

A-) Kahvehane, İnternet Salonu, Oyun Yeri İçin İstenilen Evraklar

 • E - yoklama fişi
 • Oda kayıt belgesi
 • Sicil tasdiknamesi
 • Kira kontratı
 • Tapu sureti (Malik ise)
 • Yapı kullanım belgesi
 • Ustalık belgesi veya geçici işyeri açma izni belgesi (Esnaf odasından alınmaktadır)
 • Hijyen eğitimi belgesi
 • 6 Kg yangın söndürücü faturası
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı
 • İtfaiye raporu
 • Mesafe krokisi
 • Kat malikleri izni (%51 Muvafakatname)

 

NOT:

1-) Tüzel kişiler umuma açık istirahat ve eğlence yerleri açtıklarında belediyemizden Mesul Müdür belgesi almak zorundadırlar. Bunun  için  NOTER ONAYLI MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMİŞ Olmalıdır.

2-) Tüzel kişiler yukarıda belirtilen evraklara ek olarak;

 • İmza sirküleri
 • Yetki belgesi
 • Sicil gazetesi

 

BİLGİ İÇİN : 0 (266) 241 00 10   /   2016 – 2017

 

BAŞVURU FORMU İÇİN PDF TIKLAYINIZ.