Gayri Sıhhi Ruhsat

GAYRİSIHHİ MÜSESELER İÇİN

 

NOT: Başvuru işlemlerine başlanmadan önce imar müdürlüğünden sorgulama yapılması uygun olur. (Ada parsel no ile ruhsat alınacak yerin uygunluğuna bakılır.)

 

(YUKARIDAKİ UYARI; İŞYERİ RUHSATI ALAMAYACAĞINIZ BİR YERE MASRAF YAPMAMANIZ İÇİN YAPILMIŞTIR.)

 

1.) İmar görüşü Belediyemiz imar müdürlüğü 2.katta olup tapu fotokopisi ile müracat edilecektir .

2.) Motor gücü beyanı İşyerinde kullanılan makina ve tesisatın teknik adı ve motor güçleri  kw  yada BG olarak belirtilir . Teknik bir kişi tarafından  imza\kaşe edilir, gerekli ise Kapasite  Raporu istenir .

3.) 6 k.g’lik yangın söndürme tüpü faturası  (3.sınıf  G.S.M’lerden )

     2.Sınıf G.S.M’lerden İtfaiye raporu istenir,  gerekli durumlarda 3. Sınıf G.S.M’. lerden de istenebilir.

4.) BASKİ’den deşarj kalite kontrol raporu halı yıkama ve oto yıkama gibi atık suyu fazla olan ve kirlilik yükü olan  iş yerlerinden istenir .

5.) Kira kontratı

6.) Nüfüs cüzdan fotokopisi (şahıs için)

7.) Tüm şirket evrakları

 • Ticaret sicil gazetesi
 • Oda sicil kaydı
 • Oda faaliyet belgesi
 • Yetki belgesi
 • İmza sirküleri

8.) Tapu fotokopisi 

9.) Vergi levha fotokopisi

10.) İhtiyaç halinde kat maliklerinden muvafakatname  istenir.

11.) Üretim teknolojisi  gereği  herhangibir  katı – sıvı – gaz atığı bulunan işletmelerden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüşü istenir .

12.) Ustalık belgesi  

13.) Üretim teknolojisinin gerektirdiği durumlarda;

 • Atık yağ sözleşmesi
 • Gürültü ölçümü 
 • Haşere ile mücadele evrakları
 • Karayolları geçiş izin belgesi (trafik güvenliği için)
 • Encümen kararı (gerekli ise)
 • Hijyen sertifikası (gıda işletmeleri için)

NOT: 1.) Müracatlarda ruhsat sahibinin şahsen veya iş takip edenin  vekaleti  ile birlikte gelmesi rica olunur.

2.) Devir işlemlerinde, noter devir sözleşmesi  ve ruhsatın aslı  ile birlikte gelinir.

3.) işyeri bir ay içersinde kontrol edilerek ruhsat verilip verilmemesine karar verilecektir.

 

YASAL UYARI : TC kimlik numarası ile yapılan başvurularda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri  ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

 

BİLGİ İÇİN : 0 (266) 241 00 10   /   1675 – 1673

 

 

BAŞVURU FORMU İÇİN PDF TIKLAYINIZ.