Ekonomi

İlçemiz ulaşım imkânı, tüketim bölgelerine yakınlığı, hammadde potansiyeli, iklim gibi özellikleriyle gelişmeye oldukça açık bir ilçedir. İlçemizde tarıma dayalı sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi ekonominin ana eksenini oluşturmaktadır. Sanayinin merkezi Marmara ile yine sanayi ve tarım bölgesi olan Ege arasında, bu iki bölgenin ticari hareketliliğinin kavşağında yer alması, ilin tarım, sanayi ve ticaret yönünden çeşitliliğini artıracak avantajlar sunmaktadır.

İlçenin genel ekonomisi yapısal farklılıklar göstermektedir. Merkezde un, yem, salça, konserve, sıvıyağ gibi tarıma dayanan sanayinin yanı sıra ağırlıklı olarak römorktan traktör kabinine kadar çeşitli tarım aletleri, çimento, trafo ve jeneratör üretimi yoğunlaşmıştır.

Verimli topraklara sahip geniş tarım arazisi orman varlığı, meraları ile İlçemiz tarım yönünden önemli bir potansiyele sahiptir.