MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler D1. madde kapsamında Altıeylül sınırları iç;erisinde parsel genişlik ve parsel derinliklerinin uymadığı adalarda yeniden ada içi parsel ve yapı düzenlemesi Belediye Encümeninin 19.10.2017 tarih ve 914 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan ada ve parsellerin listesi alttadır. Söz konusu kararın bir ay süreyle (30 gün) Belediyemiz İlan Tahtasına asılmak sureti ile ilanı, olası itirazların Altıeylül Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.

6440 ADA PLANI

6528 ADA PLANI

6604 ADA PLANI

7953 ADA PLANI

8068-8069 ADA PLANI

8071 ADA PLANI

8079-8082-8083 ADA PLANI

8086 ADA PLANI

8088 ADA PLANI

8102 ADA PLANI

8103 ADA PLANI

3865 ADA PLANI

5540 ADA PLANI

6257 ADA PLANI

7960 ADA PLANI

7979 ADA PLANI

7981 ADA PLANI

8155 ADA PLANI

8156 ADA PLANI

8159 ADA PLANI

8170 ADA PLANI

8173 ADA PLANI

8178 ADA PLAN

6410 ADA PLAN

8160 ADA PLAN

8161 ADA PLAN

8162 ADA PLAN

8168 ADA PLAN

8169 ADA PLAN

8179 ADA PLAN