MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler D1. madde kapsamında Altıeylül sınırları içerisinde parsel genişlik ve parsel derinliklerinin uymadığı adalarda yeniden ada içi parsel ve yapı düzenlemesi Belediye Encümeni'nin 19.10.2017 tarih ve 914 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan ada ve parsellerin listesi alttadır. Söz konusu kararın bir ay süreyle (30 gün) Belediyemiz İlan Tahtasına asılmak sureti ile ilanı, olası itirazların Altıeylül Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.

670 ADA PLANI

671 ADA YAZISI

671 ADA PLANI

674-675 ADA YAZISI

674-675 ADA PLANI

676 ADA YAZISI

676 ADA PLANI

1202 ADA YAZISI

1202 ADA PLANI

1254 ADA YAZISI

1254 ADA PLANI

1603 ADA YAZISI

1603 ADA PLANI

3947 ADA YAZISI

3947 ADA PLANI

4508 ADA YAZISI

4508 ADA PLANI

4623 ADA YAZISI

4623 ADA PLANI

4626 ADA YAZISI

4626 ADA PLANI

4628 ADA YAZISI

4628 ADA PLANI

4629 ADA YAZISI

4629 ADA PLANI

4642 ADA YAZISI

4642 ADA PLANI

4644 ADA YAZISI

4644 ADA PLANI

4646 ADA YAZISI

4646 ADA PLANI

4655 ADA YAZISI

4655 ADA PLANI

4658 ADA YAZISI

4658 ADA PLANI

4661 ADA YAZISI

4661 ADA PLANI

4671 ADA YAZISI

4671 ADA PLANI

5193 ADA YAZISI

5193 ADA PLANI

6121 ADA YAZISI

6121 ADA PLANI

6237 ADA YAZISI

6237 ADA PLANI

6238 ADA YAZISI

6238 ADA PLANI

6241 ADA YAZISI

6241 ADA PLANI

6243 ADA YAZISI

6243 ADA PLANI

6419 ADA YAZISI

6419 ADA PLANI

6508 ADA YAZISI

6508 ADA PLANI

6539 ADA YAZISI

6536 ADA PLANI

6538 ADA YAZISI

6538 ADA PLANI

6539 ADA YAZISI

6539 ADA PLANI

6547 ADA YAZISI

6547 ADA PLANI

6549 ADA YAZISI

6549 ADA PLANI

6552 ADA YAZISI

6552 ADA PLANI

6564 ADA YAZISI

6564 ADA PLANI

7975 ADA YAZISI

7975 ADA PLANI

8095 ADA YAZISI

8095 ADA PLANI

8096 ADA YAZISI

8096 ADA PLANI

8347 ADA YAZISI

8347 ADA PLANI

5198 ADA YAZISI

5198 ADA PLANI

5215 ADA YAZISI

5215 ADA PLANI

5446 ADA YAZISI

5446 ADA PLANI

5447 ADA YAZISI

5447 ADA PLANI

5468 ADA YAZISI

5468 ADA PLANI

5475 ADA YAZISI

5475 ADA PLANI

6154 ADA YAZISI

6154 ADA PLANI

6537 ADA YAZISI

6537 ADA PLANI

8432 ADA YAZISI

8432 ADA PLANI

661 ADA YAZISI

661 ADA PLANI

678 ADA YAZISI

678 ADA PLANI

3862 ADA YAZISI

3862 ADA PLANI

4464 ADA YAZISI

4464 ADA PLANI

4468 ADA YAZISI

4468 ADA PLANI

4469 ADA YAZISI

4469 ADA PLANI

4666 ADA YAZISI

4666 ADA PLANI

5212 ADA YAZISI

5212 ADA PLANI

5216 ADA YAZISI

5216 ADA PLANI

5218 ADA YAZISI

5218 ADA PLANI

5444 ADA YAZISI

5444 ADA PLANI

5449 ADA YAZISI

5449 ADA PLANI

5476 ADA YAZISI

5476 ADA PLANI

5477 ADA YAZISI.

5477 ADA PLANI.

5478 ADA YAZISI.

5478 ADA PLANI.

5481 ADA YAZISI.

5481 ADA PLANI.

6136 ADA YAZISI.

6136 ADA PLANI.

6138 ADA YAZISI.

6138 ADA PLANI.

6141 ADA YAZISI.

6141 ADA PLANI.

6148 ADA YAZISI.

6148 ADA PLANI.

6507 ADA YAZISI.

6507 ADA PLANI.

8098 ADA YAZISI.

8098 ADA PLANI.

8099 ADA YAZISI.

8099 ADA PLANI.