MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler D1. madde kapsamında Altıeylül sınırları içerisinde parsel genişlik ve parsel derinliklerinin uymadığı adalarda yeniden ada içi parsel ve yapı düzenlemesi Belediye Encümeni'nin 19.10.2017 tarih ve 914 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan ada ve parsellerin listesi alttadır. Söz konusu kararın bir ay süreyle (30 gün) Belediyemiz İlan Tahtasına asılmak sureti ile ilanı, olası itirazların Altıeylül Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.

5089 ADA YAZISI

5089 ADA PLANI

5091 ADA YAZISI

5091 ADA PLANI

8383 ADA YAZISI

8383 ADA PLANI

5089 ADA YAZISI

5089 ADA PLANI

5091 ADA YAZISI

5091 ADA PLANI

4444 ADA YAZISI

4444 ADA PLANI

8334 ADA YAZISI

8334 ADA PLANI

8342 ADA YAZISI

8342 ADA PLANI

8345 ADA YAZISI

8345 ADA PLANI

8346 ADA YAZISI

8346 ADA PLANI

8506 ADA YAZISI

8506 ADA PLANI

8580 ADA YAZISI

8580 ADA PLANI

4374-4376 ADA YAZISI

4374-4376 ADA PLANI

4375 ADA YAZISI

4375 ADA PLANI

4396 ADA YAZISI

4396 ADA PLANI

4407 ADA YAZISI

4407 ADA PLANI

5029 ADA YAZISI

5029 ADA PLANI

5032 ADA YAZISI

5032 ADA PLANI

8506 ADA YAZISI

8506 ADA PLANI

8076 ADA YAZISI

8076 ADA PLANI

8077 ADA YAZISI

8077 ADA PLANI

8092 ADA YAZISI

8092 ADA PLANI

8094 ADA YAZISI

8094 ADA PLANI

8550 ADA YAZISI

8550 ADA PLANI

8586 ADA YAZISI

8586 ADA PLANI

3824 ADA YAZISI

3824 ADA PLANI

3825 ADA YAZISI

3825 ADA PLANI

3843 ADA YAZISI

3843 ADA PLANI

6130 ADA YAZISI

6130 ADA PLANI

6131 ADA YAZISI

6131 ADA PLANI

6134 ADA YAZISI

6134 ADA PLANI

8049 ADA YAZISI

8049 ADA PLANI

8093 ADA YAZISI

8093 ADA PLANI

6545 ADA YAZISI

6545 ADA PLANI

6544 ADA YAZISI

6544 ADA PLANI

6542 ADA YAZISI

6542 ADA PLANI

6540 ADA YAZISI

6540 ADA PLANI

6106 ADA YAZISI

6106 ADA PLANI

6099 ADA YAZISI

6099 ADA PLANI