MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları özel hükümler D1. madde kapsamında Altıeylül sınırları içerisinde parsel genişlik ve parsel derinliklerinin uymadığı adalarda yeniden ada içi parsel ve yapı düzenlemesi Belediye Encümeni'nin 19.10.2017 tarih ve 914 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanan ada ve parsellerin listesi alttadır. Söz konusu kararın bir ay süreyle (30 gün) Belediyemiz İlan Tahtasına asılmak sureti ile ilanı, olası itirazların Altıeylül Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.

3827 ADA YAZISI

3827 ADA PLANI

4887 ADA YAZISI

4887 ADA PLANI

4882 ADA YAZISI

4882 ADA PLANI

4886 ADA YAZISI

4886 ADA PLANI

3826 ADA YAZISI

3826 ADA PLANI

4603 ADA YAZISI

4603 ADA PLANI

4871 ADA YAZISI

4871 ADA PLANI

4914 ADA YAZISI

4914 ADA PLANI

6502 ADA YAZISI

6502 ADA PLANI

3837 ADA YAZISI

3837 ADA PLANI

4444 ADA YAZISI

4444 ADA PLANI

4912 ADA YAZISI

4912 ADA PLANI

6503 ADA YAZISI

6503 ADA PLANI

6504 ADA YAZISI

6504 ADA PLANI

677 ADA YAZISI

677 ADA PLANI

5028 ADA YAZISI

5028 ADA PLANI

6102 ADA YAZISI

6102 ADA PLANI

6104 ADA YAZISI

6104 ADA PLANI

7954 ADA YAZISI

7954 ADA PLANI

8121 ADA YAZISI

8121 ADA PLANI

8338 ADA YAZISI

8338 ADA PLANI

8439 ADA YAZISI

8439 ADA PLANI

8565 ADA YAZISI

8565 ADA PLANI

5204 ADA YAZISI

5204 ADA PLANI

5543 ADA YAZISI

5543 ADA PLANI

8126 ADA YAZISI

8126 ADA PLANI

8127 ADA YAZISI

8127 ADA PLANI

8130 ADA YAZISI

8130 ADA PLANI

8131 ADA YAZISI

8131 ADA PLANI

8132 ADA YAZISI

8132 ADA PLANI

8133 ADA YAZISI

8133 ADA PLANI

8134 ADA YAZISI

8134 ADA PLANI

8135 ADA YAZISI

8135 ADA PLANI

8136 ADA YAZISI

8136 ADA PLANI

8137 ADA YAZISI

8137 ADA PLANI

8138 ADA YAZISI

8138 ADA PLANI

8140 ADA YAZISI

8140 ADA PLANI

8141 ADA YAZISI

8141 ADA PLANI

8430 ADA YAZISI

8430 ADA PLANI

8431 ADA YAZISI

8431 ADA PLANI

4807 ADA YAZISI

4807 ADA PLANI

5028 ADA YAZISI

5028 ADA PLANI

6102 ADA YAZISI

6102 ADA PLANI

6104 ADA YAZISI

6104 ADA PLANI

677 ADA YAZISI

677 ADA PLANI

7954 ADA YAZISI

7954 ADA PLANI

7964 ADA YAZISI

7694 ADA YAZISI 1

7964 ADA YAZISI 2

7964 ADA PLANI

8100 ADA YAZISI

8100 ADA PLANI

8121 ADA YAZISI

8121 ADA PLANI

8139 ADA YAZISI 1

8139 ADA YAZISI 2

8139 ADA YAZISI 3

8139 ADA PLANI

8338 ADA YAZISI

8338 ADA PLANI

8432 ADA YAZISI

8432 ADA PLANI

8433 ADA YAZISI

8433 ADA PLANI

8439 ADA YAZISI

8439 ADA PLANI

8444 ADA YAZISI

8444 ADA PLANI

8445 ADA YAZISI

8445 ADA PLANI

8446 ADA YAZISI

8446 ADA PLANI

8447 ADA YAZISI

8447 ADA PLANI

8448 ADA YAZISI

8448 ADA PLANI

8565 ADA YAZISI

8565 ADA PLANI