MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Belediye Encümeni'nin 13.07.2017 tarih ve 618 sayılı kararı ile Pamukçu Mahallesi 4863 nolu parselin ekli krokideki de belirtildiği gibi ada içi düzenlemesi....GERİ GİT