MUTLU İNSANLAR ŞEHRİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.04.2017 tarih ve 497 sayılı kararı ile kabul edilerek onanan Karesi ve Altıeylül Merkez İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Altıeylül İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Altıeylül Belediye Meclisi'nin 12.06.2017 tarih ve 80 sayılı Kararı..