2021  YILI MECLİS GÜNDEM ve KARARLARI

Nisan 2021 Meclis Gündem ve Karar Özetleri

Gündem Detay için PDF Tıklayınız.

Meclis Karar Özetleri için PDF Tıklayınız.

Mart 2021 Meclis Gündem ve Karar Özetleri

Gündem Detay için PDF Tıklayınız.

Meclis Karar Özetleri için PDF Tıklayınız.

Şubat 2021 Meclis Gündem ve Karar Özetleri

Gündem Detay için PDF Tıklayınız.

Meclis Karar Özetleri için PDF Tıklayınız.

Ocak 2021 Meclis Gündem ve Karar Özetleri

 Gündem Detay için PDF Tıklayınız.

Meclis Karar Özetleri için PDF Tıklayınız.