Nikah İşlemleri

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN T.C. VATANDAŞLARIMIZDAN İSTENEN

BELGELER

 1. Nüfus cüzdanlarının asılları .
 2. 4’er adet fotoğraf (orijinal 4,5x6 ebatında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez , kadın için; alın ve çene açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır ).
 3. Sağlık raporu. (sağlık raporlarının aile hekimliğine onaylatılması zorunludur. Sağlık raporu için formlar müracaat sırasında tarafımızdan verilmektedir).
 4. Başvuruya çiftlerin bizzat gelmesi gerekmektedir. Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER :

 1. Altıeylül İlçe sınırları içinde oturanların müracaata beraber gelmeleri zorunludur.
 2. Evlenecek olan çiftten birinin Altıeylül İlçe sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur. Altıeylül‘de ikamet edenler sistemimiz tarafından görüldüğünden ikametgâh belgesi getirmelerine gerek yoktur.
 3. Altıeylül'de ikamet eden yoksa bağlı oldukları belediyenin evlendirme memurluğunun birinden ortak izin belgesi almaları gerekmektedir.
 4. Eşlerden biri başvuruya gelemiyor ise (örn; şehir dışında-yurtdışında olması veya başvuruya gelemeyecek durumda bulunması gibi) bir diğerine Noter onaylı vekâletname vermesi zorunludur. Vekâletname ile noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi ve kimlik bilgilerinin eksiksiz olduğu fotoğraflı evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu gerekmektedir.
 5. Kadınlarda boşanma ve eşinin ölümü halinde 300 gün süre geçmelidir ya da aile mahkemesinden iddet kararı getirmesi şarttır
 6. Kadın, boşanma sonucu kimliğini yenilemelidir. Dul ise müracaatta kızlık soyadını bildirmek zorundadır.
 7. Kız-Erkek 16 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak aile mahkemesinden alınacak izin ile evlenebilirler.
 8. 17 yaşını tamamlayan erkek-kız velinin izni; eğer veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler. Evlenme Beyannamesindeki “Yasal Temsilcinin İzni” bölümündeki ayrılan bölümlere ana ve babanın veya vasisinin bizzat evlendirme memurunun huzurunda imza atması gerekir. (Veliler izin için başvuruya gelemiyor ise noter onaylı izin belgesi ve noter onaylı kimlik fotokopilerini düzenleyerek başvuruya göndermesi zorunludur). Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Ana ve baba her ikisi de sağ ise ikisinin birden rızalarını belgelemeleri gerekir, sadece birinin razı olduğunu beyan etmesi geçerli değildir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir. Kişilerin velisi ya da vasisinin evlenmesine izin vermemesi durumunda mahkemeden evlenebileceğine dair mahkeme kararı getirmesi zorunludur.
 9. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.
 10. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
 11. Gaiplik durumunda gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 12. Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bu isteğini müracaat sırasında belirtmelidirler.
 13. Mal rejimi talebi olan çiftler noterden yaptırdıkları mal rejimi talep belgesini müracaat sırasında vermek zorundadırlar.
 14. Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

 

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İÇİN YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARDAN İSTENEN

BELGELER

 1. Pasaportlarının Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Vize süresi dolmuş olan pasaportlar için kesinlikle işlem yapılmaz.
 2. 4’er adet fotoğraf (orijinal 4,5x6 ebatında olmalı, renkli fotokopi kabul edilmez, kadın için; alın ve çene açık olacak, erkek için; baş açık olacaktır ).
 3. Sağlık raporu. (sağlık raporlarının aile hekimliğine onaylatılması zorunludur. Sağlık raporu için formlar müracaat sırasında tarafımızdan verilmektedir).

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 1. Başvuruda bulunacak çiftten birinin Altıeylül İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 2. Çifte vatandaşlık durumunda Türk vatandaşlığına göre işlem yapılmaktadır.
 3. Yabancı uyruklu kadın ya da erkeğin konsoloslukları İstanbul'da ise bekar olduklarına dair yazım hatasız adı soyadı anne adı baba adı doğum yeri ve doğum tarihinin açıkça belirtildiği Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) alıp İstanbul valiliğine veya kaymakamlıklara onaylatmaları gerekmektedir. Eğer konsolosluklar Ankara'da ise aldıkları Bekarlık Belgesini Ankara Dış İşleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir. (Bekarlık belgesinde kimliği açıkça yazılmamışsa konsolosluktan ya da büyük elçilikten doğum belgesi de almaları gerekmektedir. Yazım hatası olan belgeler kabul edilmeyecektir. Boşanma ya da dul kalma söz konusu ise tarihinin de belgede bulunması gerekmektedir).
 4. Yabancı uyruklular Bekarlık Belgelerini ve Doğum Belgelerini kendi ülkelerinden getireceklerse o ülkedeki Türk Büyük Elçiliğine onaylatacaklardır.
 5.  Bazı ülkeler anlaşma gereği Apostile olarak almış oldukları Bekarlık ve Doğum Belgelerini Türkiye'ye getirdikten sonra Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden onaylatmaları gerekmektedir.
 6. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekarlık Belgesi ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiçbir yere onaylatmadan direkt müracaat edebilirler. Örnek; Almanya, Avusturya v.s.
 7. Eşlerden biri Türk Vatandaşı diğeri Yabancı Uyruklu ise Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Gerekli dilekçe başvuru esnasında tarafımızdan verilecektir.
 8. Eğer eşlerden biri ya da her ikisi de Türkçe bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman getireceklerdir.

 

  TÜM EVRAKLAR EKSİKSİZ TAMAMLANDIKTAN SONRA

NİKÂH GÜNÜ VE SAATİ MEVCUT PROGRAMA GÖRE VERİLMEKTEDİR

Çiftler nikâh saatinde 18 yaşından büyük iki şahit bulundurmak zorundadır. Şahitlerin nüfus cüzdanlarının yanlarında olması gerekmektedir. Üst soy ve alt soy harici herkes şahit olabilir.

Evlendirme Yönetmeliğinin 26.maddesinde belirtildiği üzere; Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde mesai saatleri içinde yapılması esastır. Ancak tarafların isteği üzerine evlendirme memurluğunca da uygun görüldüğü TAKDİRDE; İkametgâhlarda, özel bina veya salonlarda evlenme akdi gerçekleştirilebilir.

Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkân vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.

 

T.C 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 

NİKAH ÜCRETLERİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ NİKAH SALONU ÜCRETLERİ ÜCRET
Hafta içi Belediyemiz Nikah salonu ücreti 150,00 TL
Hafta sonu (Cumartesi,Pazar) Belediyemiz Nikah salonu ücreti 300,00 TL
Hafta içi Belediyemiz Nikah salonu dışında Nikah ücreti 400,00 TL
Hafta sonu (Cumartesi,Pazar) Belediyemiz Nikah salonu dışında Nikah ücreti 600,00 TL
Belediyemiz Nikah salonunda ve Nikah salonu dışında Bayram,Resmi Tatil ve 14 Şubat günü Nikah ücreti 1.000.00 TL
Belediye Nikah salonu (Törensiz-Nikah odası) Ücretsiz

 

 • Maliye Bakanlığınca belirlenen Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli ayrıca ücretlere ilave edilecektir.
 • Sadece Maliye Bakanlığınca belirlenen uluslararası Aile Cüzdanı bedeli tahsil edilecektir.
 • Gazilerden,Gazi ve Şehit çoçuklarından Nikah tarifesindeki ücret alınmaz.(Aile Cüzdanı bedeli hariç )
 • Belediyemizce ve Belediye iştiraki ile düzenlenecek toplu nikah törenlerinde evlenecek çiftlerde hiçbir ücret talep edilmeyecek ödenmesi zorunlu ücretler belediyemiz bütçesinden karşılanacaktır.

 

BELGE TALEP ÜCRETLERİ ÜCRET
Meclis Kararları (Her Sayfa için) 5,00 TL
Encüman Kararları (Her Sayfa İçin) 5,00 TL
Komisyon Kararları (Her Sayfa İçin) 5,00 TL

 

Adres: Gümüşçeşme Mahallesi 339.Sokak No:13/A Altıeylül/BALIKESİR

Telefon: (266) 243 09 09

Detay İçin HARİTAYI Tıklayınız.