<< Geri

ŞEHRİMİ DÜŞÜNÜYORUM GELECEĞİMİ TASARLIYORUM PROJE FİKİR YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

1-YARIŞMANIN AMACI

Vatandaş odaklı, katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile Vatandaşların, özellikle gençlerin, sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak fikirlerini değerli hale getirerek Belediyemiz Karar süreçlerine dâhil etmek,  Vatandaş katılımıyla yeni ve farklı, fikir ve projeler üretilmesi suretiyle, Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlarımızın ilçemizi daha da güzelleştirecek ve örnek bir ilçe haline getirecek küçük ya da büyük çaplı proje fikir  önerilerini değerlendirmeye alarak bir kazanan belirlemek ve seçilen projeleri hayata geçirmek.

 

2-YARIŞMANIN HEDEFLERİ

 • Altıeylül halkının Altıeylül’ün gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • Vatandaşların Altıeylül’ün ihtiyaçları konusunda duyarlılık ve farkındalıklarını artırmak,
 • Altıeylül sakinlerinin isteklerinin yetkililerce dikkate alınmasını sağlamak,
 • Altıeylül’ün kültür, eğitim, sağlık, sosyal sorumluluk, teknolojik alanlarda yeni fikirler ışığında gelişimine katkıda bulunmak.

 

3-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlanan bir “VATANDAŞ ODAKLI ORTAK AKIL Projesi” faaliyetidir. Katılım ve başvuru ücretsizdir.

 

4-PROJE KATEGORİLERİ

Yarışma kapsamında değerlendirilecek projeler için belirlenen kategoriler şunlardır:

Belediye Hizmetlerinde kullanılabilir nitelikte olan;

 • Eğitim
 • Sağlık
 • Çevre
 • Spor
 • Kültür-Sanat
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Sosyo-ekonomik konular
 • Yeni teknoloji ve yazılım tasarımları
 • Sosyal sorumluluk
 • Kurumsal gelişim
 • Basın yayın ve tanıtım

 

5-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Toplumun her kesiminden kişi dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşların katılabileceği ‘’ŞEHRİMİ DÜŞÜNÜYORUM, GELECEĞİMİ TASARLIYORUM’’ Proje-fikir yarışması için katılımcıların yeni ve uygulanabilir fikirlerini, www.altieylul.bel.tr sitesinden indirecekleri başvuru formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Altıeylül Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne şahsen yapacakları başvuru ile iletmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcılar başvuru esnasında Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nden (Yarışmanın Koordinatörü Muhammet Fatih TİPİ’ den) alacakları bir numara ile projelerini teslim edeceklerdir. Başvuru değerlendirme sürecinde projeler, başvuru sahibi kişi veya kurumun bilgileri göz önüne alınmaksızın objektif ((herhangi bir kimsenin etkisinde kalmadan, tarafsız biçimde)  bir şekilde incelenecektir.

 

6- BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru kapsamında, projenin içeriğine göre başvurular iki şekilde yapılacaktır:

Projeler web sayfamızda bulunan formata uygun biçimde yazılacak olup,  A4 boyutunda sarı zarflara 3 takım halinde konularak teslim edilecektir. Eğer destekleyici doküman ve ekler daha büyük kağıt boyutlarında ise A3 boyutunda sarı zarflara yine 3 takım halinde konularak teslim edilecektir.  

Başvuru sırasında zarfların içerisine:

 • Yarışma katılım formu
 • Proje dosyası Formu
 • Projeyi destekleyici belgeler/Görsel materyaller vb.

 

7-BAŞVURU ŞARTLARI

 • Yarışmaya, Altıeylül İlçesinde ikamet eden herkes katılabilir.
 • Yarışmacılar, her bir kategoride en fazla 2’şer proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Başvurulacak projenin hâlihazırda Altıeylül Belediyesince devam eden bir proje olmaması,
 • Altıeylül İlçesi dâhilin de bulunan kamu yararına çalışan Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları, tüzel kişi olarak yarışmaya katılabilirler.

 

 8-PROJELERİN TESLİM YERİ VE TARİHİ

Yarışma katılım belgeleri 20 Ağustos 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Altıeylül Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’ne elden imza karşılığı teslim edilebilecektir.

 

9-DEĞERLENDİRME

Projeler Altıeylül Belediyesinin belirlediği 11 kişiden oluşan bağımsız bir jüri tarafından aşağıda belirtilen Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde puanlama yapılarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Jüri üyelerin toplam puan ortalaması, projenin nihai puanını belirler.

Değerlendirme sonucunda puan eşitliği olması durumunda, Değerlendirme komisyon(Jüri) üyeleri tarafından tekrar bir değerlendirme yapılır.

Değerlendirme komisyonu üyeleri Proje Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini görmeden objektif (herhangi bir kimsenin etkisinde kalmadan, tarafsız biçimde) bir şekilde değerlendirme yapacak

 

Değerlendirme Kriterleri;

 

1 – Özgün Değer – 10 puan

Proje önerisi ne ölçüde mevcut belediye hizmetlerinin  anlayışına, eksiklikleri ve/veya problemleri ortaya koymakta;  Bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı ve öneriler sunmakta katkılar sağlamakta;

 

2 –  Yenilikçi Yönü – 15 puan

Proje önerisinin, Altıeylül İlçesi ihtiyaçları doğrultusunda, yeni bir hizmet, ürün, süreç, yöntem ve model geliştirme düzeyindedir?

 

3 –  İlçe Kazanımları – 20 puan

Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları çözme, yenilikçi uygulamalar üretme, toplum refahı oluşturma, istihdam artırma, vatandaş memnuniyeti sağlama alanlarında potansiyeli ne düzeydedir?

 

4 –  Yöntem – 5 puan

Projede uygulanacak yöntemler ve araştırma teknikleri ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

 

5 –  Projenin Gerçekleşme Düzeyi– 10 puan

Önerilen proje konusu ile ilgili proje amaç ve hedefleri doğrultusunda projenin anlatımı,  Altıeylül Belediyesinin bu projeyi gerçekleştirebileceğine ilişkin ne ölçüde veriler ortaya koymaktadır?

Projede öngörülen iş‐zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi ve başarı ölçütleri ne düzeyde uygulanabilir, ölçülebilir ve izlenebilirdir?

 

6 –  Yaygın Etki – 10 puan

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden faydalı modeller çıkarılabilmesi,  yeni proje üretilmesi, farklı il ve ilçeler tarafından kullanılabilme vb. yaygınlaştırıcı çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

 

7 –  İstihdam ve Kariyer Geliştirme Potansiyeli – 10 puan

Proje konusunun Altıeylül ilçesi vatandaşları üzerinde kariyer gelişimine yapacağı katkılar ve yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir? İstihdama katkısı ne düzeydedir?

 

8- Projenin verilen proje başvuru formatına uygunluğu-5

Yarışmaya sunulacak proje fikrinin yazımı Altıeylül Belediyesince verilen proje başvuru dosya formatına uygun biçimde düzenlenmiş midir? 

 

 9- Sürdürülebilirlik-10

Projenin konusu ve içeriğinin; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun mudur?  (Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır.)

 

 10- Proje Dosya içeriğinin düzeni ve zenginliği -5 puan

Yazılı anlatımın, açık-seçik, özlü, akıcı ve sürükleyici olması, Türkçe yazım ve noktalama kurallarına uyma, Görsel öğeleri (şema, grafik, teknik çizim, plan vb.) ile açıklama ve bunları ilişkilendirme, Raporda uygun özet ve kaynakça bulundurulması.

 

 10-YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ:

Yarışma kapsamında dereceye girecek kişilerin ödül sıralaması şu şekilde olacaktır:

 1. Birinci seçilen projenin ödülü 30.000,00 TL
 2. İkinci seçilen projenin ödülü 15.000,00 TL
 3. Üçüncü seçilen projenin ödülü 7.000,00TL

İlk üçe girmediği halde projesi jüri tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen 4 projenin fikir sahiplerine ise 2.000’er TL’den  toplam 8.000 TL  jüri özel ödülü verilecek olup; yarışmanın toplam ödülü 60.000,00 TL’dir.

 

11-SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜLLENDİRME

Yarışmanın sonucu Altıeylül Belediyesi tarafından, 01 Eylül 2021 tarihinde belediyenin resmi internet sitesinde (www.Altıeylül.bel.tr) ilan edilecektir. Ödüller 06.Eylül.2021 Tarihinde gerçekleştirilecek olan Altıeylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında yapılan programda kazanan ödül sahiplerine takdim edilecektir.

 

12-SEÇİLEN PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Ödülü kazanan projenin telif hakkı, proje yarışmasını düzenleyen ve ödülü veren Altıeylül Belediyesi’ne geçecektir. Proje sahibi proje üzerinde hiçbir hak iddia edemeyecektir.  Altıeylül Belediyesi’nin ödül alan projeleri gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Proje sahibi isteği halinde projenin Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi esnasında projeye katkıda bulunma hakkına sahiptir. Uygun görülen projeler Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilebildiği takdirde proje yazarları tarafından hiç bir hak iddia edilemeyecektir.

 

13-DİĞER HUSUSLAR

Yarışmanın Organizasyon Komitesi yarışmayı uzatma, bitiş tarihini erkene alma, dondurma, iptal etme, yarışma kurallarını ve ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışma etkinliği ile ilgili olarak web sitesinde ve Balıkesir ili yerel gazetelerde bildirim dışında katılımcılara duyuru veya açıklama yapma yükümlülüğüne sahip değildir.

Bu yarışmaya yarışmanın Organizasyon Komitesi ve Proje Değerlendirme Komisyonu (Jüri) üyeleri katılamazlar.

Başvuru sırasında Belediye tarafından yarışma katılım formu üzerine bir başvuru Rumuz numarası verilecek ve aynı numara Proje Dosyası üzerine ilgili alana yazılacaktır. Başvuru değerlendirme sürecinde projeler, başvuru sahibi kişi veya kurumun bilgileri göz önüne alınmaksızın objektif bir şekilde incelenecektir.

Yarışma katılım formu, (Üzerin başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu aynı zamanda taahhütname metninin bulunduğu belge.) ve Proje dosyası Formu aşağıdaki Link’ten indirebilirsiniz. (Projenizi yazacağınız word formatında belge)  veya  Belediyemiz Araştırma ve geliştirme müdürlüğünden temin edilebilir.   

İş bu Şartname 4 sayfa ve 13 maddeden ibaret olup Web Sitemizde yayınlanmıştır.

 

PROJE DOSYA FORMATI  (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

YARIŞMA KATILIM FORMU (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ayrıntılı Bilgi Tel: 0 266 241 00 10 (1326 – 1325)