<< Geri

ASKI İLANI ( 18-106 KARATEPE MEVKİİ İMAR UYGULAMA İLANI )

3194 sayılı Yasanın 19. Maddesine göre aşağıda özeti belirtilen İmar Plan Uygulaması arsa ve arazi düzenlemesi parselasyon planları ile eki dağıtım cetvelleri 31/12/2020 tarihinden 29/01/2021 günü mesai bitimine kadar bir ay süre ile Belediyemizde, belediyemiz internet sitesinde ve Hasan Basri Çantay Mahallesi muhtarlığında hak sahiplerinin bilgi edinmeleri ve incelemeleri için askıya çıkartılmıştır.

 

 

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

HASAN BASRI ÇANTAY

8064

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

 

 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

 

 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

 

 

36, 37

 

8065

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  1 1,

12,  13, 14, 15,  16,  17,  18, 19,

 

20,  21, 22

 

8066

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,

 

25,  37, 42

 

 

( ASKI İLANI ) Detay İçin PDF Tıklayınız.

 

(ENCÜMEN KARARI) Detay İçin PDF Tıklayınız.

 

 (KADASTRO PARSELİNE SIRALI DAĞITIM CETVELİ) Detay İçin PDF Tıklayınız.

 

(İMAR PARSELİNE SIRALI DAĞITIM CETVELİ) Detay İçin PDF Tıklayınız.

 

 (DURUM KROKİSİ) Detay İçin PDF Tıklayınız.

 

 (DURUM KROKİSİ UYDU) Detay İçin PDF Tıklayınız.

 

(DURUM KROKİSİ İMAR PLANI) Detay İçin PDF Tıklayınız.